Akdeniz Üniversitesi

Updating Diploma Supplement 8.Chapter

Bilindiği üzere, Diploma Eki,2001 yılından itibaren Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Avrupa Yükseköğretim Alanını oluşturmayı hedefleyen Bologna Sürecinin çalışma konuları arasında olan ve ‘tanınırlık’ amacıyla kullanılan araçlardan bir tanesidir.

YÖK’ün 11.03.2005 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca; 2005–2006 eğitim – öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarından mezun olacak öğrencilerine diplomalarına ek olarak yükseköğretim kurulu tarafından onaylanan Diploma Eki düzenlenmesine karar verilmiştir. Genel olarak eğitim sisteminde ve yükseköğretim sisteminde yaşanan gelişmeler neticesinde, YÖK’ün aldığı karar gereği yükseköğretim sistemi hakkında bilgilendirmenin yapıldığı 8.bölümün güncellenmiştir.

‘Diploma Eki’ modelinin ‘Information on The National Higher Education System’ başlıklı 8.bölümündeki bahsi geçen güncelleme aşağıda sunulmuştur.

Page Summary: Updating Diploma Supplement 8.Chapter

Keywords: