Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Akdeniz Üniversitesinin Değerli Mensupları,

Üniversitemizdeki uluslararasılaşma faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 12.09.2012 tarih ve 39/405 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gereğince Bologna Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, ve Farabi Koordinatörlüğü birimleri “Uluslararası İlişkiler Ofisi” adı altında ortak bir çatıda yeniden yapılandırılmıştır. Böylece Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları, Bologna Süreci, AB Gençlik Programları, IAESTE, Ortak Diploma Programları ve diğer uluslararasılaşma faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Uluslararası İlişkiler Ofisi çatısı altında yürütülecektir.

Bu kapsamda bugüne kadar Bologna Süreci çalışmalarının üniversitemizin tüm Birimlerinde etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 8 Aralık 2010 tarihinde oluşturulan Bologna Koordinatörlüğü (ABKO) tarafından yürütülen Bologna Süreci faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Uluslararası İlişkiler Ofisi çatısı altında yürütülmeye devam edecektir. Daha önce Bologna Koodinatörlüğü bünyesinde oluşturulan ve Kurul Başkanı tarafından haftalık olarak toplanan Bologna Süreci Koordinasyon Kurulu ise çalışmalarını Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu (UİK) bünyesinde sürdürecektir.

Bologna Süreci norm ve ilkelerinin üniversitemizdeki içselleştirilme çalışmalarının aynı kararlılık ve çalışma temposu ile Uluslararası İlişkiler Ofisi çatısı altında devam ettirileceğini bildiririz.

Saygılarımızla

Akdeniz Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük Binası, 6. Kat, Dumlupınar Bulvarı,
07058, Kampüs, ANTALYA
Tel : +90 242 310 6012-1641
Faks: +90 242 227 5384
iro@akdeniz.edu.tr
http://uio.akdeniz.edu.tr

Duyurular

Duyuru Arşivi
.

Sayfa Özeti: Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörlüğü

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörlügü

Anahtar Kelimeler: