Akdeniz Üniversitesi

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantı Tutanağı (08 Kasım 2013)

Akdeniz Üniversitesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BS KOORDİNASYON KURULU
KARARLARI / TOPLANTI TUTANAĞI
Karar /
Tutanak No :
2012/
Tarih :
Saat :Bologna Süreci
İlgi :
 
Bologna YıldızıBologna Yıldızı

Kararlar / Tutanak:

Kararlar / Tutanak:

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK), 8 Kasım 2013 Cuma günü,  10:00-12:00 saatleri arasında Senato Odası’nda, Komisyon Başkanı Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda ilk olarak, Bologna Süreci uyum çalışmaları hakkında Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Burhan Özkan tarafından bilgilendirme ve bilgi paylaşımı yapılmıştır.  Toplantıda ikinci gündem maddesi olarak e-Akdeniz Otomasyon Sistemi üzerinde tanımlanan BS Bilgi Paketi Şablonlarının (C, D, E ve F) otomasyon üzerinden doldurulması ile ilgili görüşme yapılmıştır. Toplantıda son olarak BS Anketlerinin (Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi ile AKTS Anketi) BS takvimi çerçevesinde planlanan tarihlerde, notunu öğrenmek isteyen öğrencilere yönelik olarak yapılması konusu ile ilgili görüşme yapılmıştır. Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona ermiştir.

Bu kapsamda;

1. e-Akdeniz Otomasyon Sistemi üzerinde tanımlanan BS Bilgi Paketi Şablonlarının (C, D, E ve F) otomasyon üzerinden doldurulması ile ilgili olarak; 
a) C, D ve E Şablonlarındaki her madde otomasyon üzerinden tanımlandığı için Türkçe ve İngilizce olarak veri girişinin 15 Aralık 2013 tarihine kadar tamamlanmasına,
b) Otomasyon sistemi üzerinden öğrenim çıktıları girişi yapılırken her bir çıktının satıra ayrı ayrı girilmesine özen gösterilmesine,
c) e- Akdeniz otomasyon sisteminin kullanımı konusunda tüm üniversite personelini kapsayan eğitim planlanmasına,
d) Ders bilgi paketlerinin otomasyon sistemine girişi ile ilgili olarak destek talep edenlerin eakdenizdestek@akdeniz.edu.tr adresine mail göndermesine ,
 
2. BS Bilgi Paketi şablonlarının e- Akdeniz otomasyon sistemi üzerinden doldurulması iş ve işlemlerinin planlanan zamanda tamamlanabilmesi için Akademik Birimlerde (Bölüm/Program bazında)  görevlendirilmiş olan öğretim elamanlarının, isim ve iletişim bilgilerinin Uluslararası İlişkiler Ofisine yazılı ve elektronik ortamda bildirilmesine,
 

3. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Davut Karayelin Ziraat, Mühendislik, Turizm ve Su Ürünleri Fakültelerinin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doç. Dr. Adnan Dönmez’in İktisat, Hukuk, Eğitim, İletişim, İlahiyat, Edebiyat, Alanya İşletme ve Alanya Eğitim Fakültelerinin, Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Özdemirin Fen, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Sağlık Yüksekokulu’nun,  Sosyal Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Neşe Ağbaşoğlu’nun MYO’ların Sosyal Programlarının, Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürkün MYO’ların Teknik Programlarının ders bilgi paketlerini otomasyona girişlerinde danışmanlık yapmalarına,
 
4. Toplantıda sunumu yapılan Bologna Süreci çalışmaları 2013-2014 Eğitim-Öğretim Dönemi Faaliyet Takvimine tüm birimlerimizce eksiksiz olarak uyulmasına ve bu kapsamda;
a) 15 Aralık 2013 tarihi itibariyle veri girişi tamamlanacak olan BS Bilgi Paketi Şablonlarının üniversitemiz ana web sayfasının görselliği yüksek bir alanında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmasına,
b) AKTS Anketi ile Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketlerinin Güz Dönemi için 06 Ocak-06 Mart 2014, Bahar Dönemi için ise 26 Mayıs – 26 Temmuz 2014 tarihleri arasında Anket Yönetim Sistemi (AYS) üzerinden yapılmasına,
c) Öğrenci Memnuniyet Anketinin 03-07 Şubat 2014 tarihleri arasında AYS üzerinden yapılmasına,
d) 17-28 Şubat 2014 tarihleri arasında her bir eğitim düzeyinde Paydaş Görüşlerinin alınmasına,
e) Bahar Dönemi BEK Toplantısının 20 Şubat 2014 tarihinde yapılmasına,

5. 2014 yılında AKTS Etiketi ve 2011-2014 dönemi için almaya hak kazandığımız “Diploma Eki Etiketi” nin süresi 2014 yılı sonu itibariyle dolacağından 01 Haziran 2014 tarihinde DE Etiketi başvurusunun yapılmasına,


6. Üniversitemiz İngilizce web sayfası çalışmaları kapsamında, İngilizce bilgilerini hazırlayarak web sayfasında yayınlamayan Birim ve Bölüm/Programların  eksiklerini ivedilikle tamamlamalarına,


7. Üniversitemizin tüm birimlerinde yürütülen BS uyum çalışmalarında 2011-2012 ve 2013 yılları içerisinde gösterilen kararlılığın ve çalışma temposunun 2014 yılı içerisinde de sürdürülmesine karar verilmiştir.

Katılımcılar:

 

 • Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin
 • Prof. Dr. Burhan Özkan
 • Prof. Dr. İsmail Üstünel
 • Prof. Dr. Mustafa Erkan
 • Prof. Dr. Mustafa Gülmez
 • Prof. Dr. Mustafa Kınsız
 • Prof. Dr. M. Soner Balcıoğlu (Katılmadı)
 • Doç. Dr. Murat Turhan (Katılmadı)
 • Doç. Dr. Davut Karayel
 • Doç. Dr. Erol Gürpınar (Katılmadı)
 • Doç. Dr. Mustafa Özdemir
 • Doç. Dr. Hakan Er
 • Doç. Dr. Ahmet Ayhan
 • Doç. Dr. Mehmet Erdoğan (Yerine Araş. Gör. Abdülkadir Kurt)
 • Doç. Dr. M. Gürhan Yalçın
 • Doç. Dr. Kemal Reha Kavas
 • Doç. Dr. Hüseyin Koçak (Katılmadı)
 • Doç Dr. Pınar Yerlikaya (Yerine Yrd. Doç. Dr. Osman Kadir Topuz)
 • Doç Dr. Hasan Şahan
 • Doç. Dr. Emine Efe
 • Doç. Dr. Gökhan Akyüz
 • Yrd. Doç. Dr. Engin Üngüren
 • Yrd. Doç. Dr. Tahir Albayrak
 • Yrd. Doç. Dr Güven Dinç
 • Yrd. Doç. Dr. Muharrem Gençtürk (Katılmadı)
 • Yrd. Doç. Dr. Rıfat Atay (Yerine Araş. Gör. Turan Bahşi)
 • Yrd. Doç. Dr. Enver Güner
 • Yrd. Doç. Dr. Önder Bilgin
 • Yrd. Doç. Dr. Tuba Melekoğlu
 • Öğr. Gör. Güler Çiğdem
 • Öğr. Gör. Serhan Yaylacı
 • Öğr. Gör. Mehmet Öztürk
 • Öğr. Gör. Altuğ Erkan
 • Öğr. Gör. Neşe Ağbaşoğlu
 • Öğr. Gör. Baran Çelikel
 • Deniz Öztürk
 • Yunus Topal       
 • Tuba Ayhan

 


Akdeniz Üniversitesi, Bologna Koordinatörlüğü, Rektörlük Binası, Kampüs
Tel: +90-242-310 6012 / 310 1641 - Faks: +90-242-227 5384
E.posta: iro@akdeniz.edu.tr, bologna@akdeniz.edu.tr
Url: http://uio.akdeniz.edu.tr/tr, http://bologna.akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantı Tutanağı (08 Kasım 2013)

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi