Akdeniz Üniversitesi
dosya 
dosya 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yrd. Doç. Dr. İrfan ÖZCAN
Birim Koordinatörü
Telefon 0 242 345 13 30/4502
   
PROGRAMPROGRAM SORUMLUSUPROGRAM ÇALIŞMA GRUBU
Bankacılık ve Sigortacılık

Yrd. Doç. Dr. Özlem YALAZ SEÇİM
ozlemsecim@akdeniz.edu.tr
 • Yrd. Doç. Dr. Özlem YALAZ SEÇİM

Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı

Öğr. Gör. Dr. Selin AYGENZETTER
selinaygen@akdeniz.edu.tr

 • Öğr. Gör. Dr. Selin AYGENZETTER
 • Öğr. Gör. Güven TANIŞ
 • Öğr. Gör. Çağrı Özbey IŞIK
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğr. Gör. Mükerrem ORAL
mukerrem@akdeniz.edu.tr
 • Öğr. Gör. Mükerrem ORAL
 • Öğr. Gör.Dr. Osman Nuri DEMİREL
 • Öğr. Gör. Macit GÜREL
İşletme Yönetimi Öğr. Gör. Dr. Ayşegül CİĞER
aysegulc@akdeniz.edu.tr
 • Öğr. Gör. Dr. Ayşegül CİĞER
 • Öğr. Gör. M. Münil ÖZSOY
 • Öğr. Gör. Nilüfer Cengiz ESEN
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Öğr. Gör. Bülent KINAY
bulentkinay@akdeniz.edu.tr
 • Öğr. Gör. Bülent KINAY
 • Öğr. Gör. Dr. Ayşegül CİĞER
 • Öğr. Gör. Güler Ferhan ÜNAL
Pazarlama Öğr. Gör. Zeynep ÇİMEN
zaktas@akdeniz.edu.tr
 • Öğr. Gör. Zeynep ÇİMEN
 • Öğr. Gör. Ali Şevki AKAY
 • Öğr. Gör. Neriman POLAT ÇELTİKÇİ
Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği
Öğr. Gör. Dr. M. Özer ALPAR
oalpar@akdeniz.edu.tr
 • Öğr. Gör. Dr. M. Özer ALPAR
Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğr. Gör. Dr. Zeki AKINCI
zakinci@akdeniz.edu.tr
 • Öğr. Gör. Zeki AKINCI
 • Yrd. Doç. Dr. Yusuf YILMAZ
 • Öğr. Gör. Güven ARIKAN
Seyahat HizmetleriÖğr. Gör. Sevcan YILDIZ
sevcanyildiz@akdeniz.edu.tr
 • Öğr. Gör. Sevcan YILDIZ
 • Öğr. Gör. Pınar ÇELİK ALAN
 • Öğr. Gör. Gürol KARAL

Sayfa Özeti: Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Anahtar Kelimeler: