Akdeniz Üniversitesi

Sevgili Öğrenciler,

Bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişen koşullara uyum sağlamak üzere yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını gündeme getirmiştir. "Öğrenci Merkezli" bu yeniden yapılanma süreci aralarında AKTS’nin de bulunduğu bir dizi araç ve 10 temel ilke çerçevesinde şekillenmektedir.

2011-2012 güz ve bahar dönemlerinde aldığınız her bir ders için size AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) anketi uygulanacak olup, bu yazı AKTS anketlerinin hangi amaçla yapıldığını açıklamaya yöneliktir.

AKTS anketleri her dönem için sizlere cevaplamanız üzere dağıtılacak ve genel değerlendirmeye alınacaktır. AKTS anketi 11 sorudan oluşmaktadır. Sorular güz ve bahar dönemlerinde  aldığınız derslere hazırlanmak amacıyla ne kadar zaman ayırdığınızı ve ilgili dersin size ne kadar iş yükü getirdiğini ölçmek üzere oluşturulmuştur.

Anketlere verdiğiniz cevaplar bir yandan derslerin AKTS kredilerinin belirlenmesinde kullanılırken, diğer yandan program ve ders içeriklerinin güncellenmesi için zemin hazırlayacaktır.

Müfredat revizyonunda ve AKTS kredilerinin belirlenmesinde cevaplarınız son derece önemlidir. Dolayısıyla, katılımınızı bekler, anketleri titizlikle cevaplayacağınıza olan inancımızla katkılarınız için teşekkür ederiz.

Bologna Koordinatörlüğü (ABKO)
Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Binası,
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, 07058
Antalya

Tel:   0242 310 6012
Faks: 0242 227 5384
bologna@akdeniz.edu.tr
http://bologna.akdeniz.edu
.tr
http://bologna.akdeniz.edu.tr/en


 

.

Sayfa Özeti: Öğrenci Köşesi

Anahtar Kelimeler: