Akdeniz Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  • İşletme Bölümü
  • İktisat Bölümü
  • Kamu Yönetimi Bölümü
  • Maliye Bölümü
  • Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
  • Ekonometri Bölümü

Sayfa Özeti: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Anahtar Kelimeler: