Akdeniz Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisansüstü Programları)

  • İşletme (Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans)
  • Maliye (Yüksek Lisans) ( Doktora)
  • Uluslararası İlişkiler (Ortak Avrupa Çalışmaları Y. Lisans)

Sayfa Özeti: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anahtar Kelimeler: