Akdeniz Üniversitesi

Faculty of Fisheries (15 February 2011)

Su Ürünleri Fakültesinde, 15.02.2011 tarihinde Fakülte Öğretim Üyelerine Lisans ve Lisansüstü anket değerlendirme formalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

14-17 Şubat 2011 tarihleri arasında Güz dönemi Lisans ve Lisansüstü AKTS anketleri öğrencilere uygulanmıştır.

17 Şubat 2011 tarihinde tüm değerlendirme tabloları hocalardan geri toplanmış ve Birim Bologna Koordinatörlüğü arşivinde toplanmıştır. Uygulanan anket sonucu çıkan yeni AKTS listeleri Fakülte Dekanlığa sunulmuştur.

Birim Koordinatörü
Yrd. Doç.Dr. Tülay ÇAĞATAY

Bilgilendirme toplantısı fotoları için tıklayınız.

Page Summary: Faculty of Fisheries (15 February 2011)

Keywords: