Akdeniz Üniversitesi

BS Bilgi Paylaşımı Toplantısı-24 / 26 (Prog.Yeterlilikleri-Ders Kazanımları/01 ve 08 Şubat 2012)

Bilindiği üzere Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında program geliştirme ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek üzere Eğitim Fakültesi Öğretim üyelerinin katılımıyla Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme (PGÖD) Komisyonu, oluşturulmuştur. Üniversitemiz birimleri tarafından yürütülen program geliştirme ve ders öğrenme kazanımlarının hazırlanması çalışmalarında yol gösterici olmak PGÖD Komisyonun en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede 6111 Sayılı Kanunun 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinde yaptığı değişikliklerin getirdiği yasal zorunluluk kapsamında Bologna Süreci uyum çalışmalarında Akdeniz Üniversitesi İç ve Dış Değerlendirme Süreçlerine esas oluşturmak ve Bologna Süreci norm ve ilkelerinin öngördüğü eğitim-öğretim kalite standartlarını yakalamak amacıyla PGÖD Komisyonu tarafından bir dizi seminer planlanmıştır.

Tüm öğretim elemanlarına yönelik olarak düzenlenen söz konusu seminerlerden ilk dördü “Eğitim-Öğretim Etkinliklerinde Ölçme-Değerlendirme” konusunda 2011-2012 Güz yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Öğretim elemanlarımızdan gelen yoğun talep ve Bologna Süreci Uyum Çalışmaları gerekleri doğrultusunda, PGÖD Komisyonu üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN tarafından 01 Şubat 2012 ve 08 Şubat 2012 tarihlerinde, 14:30-16:30 saatleri arasında, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Nuri Özaltın Konferans Salonunda aşağıda isimleri belirtilen Birimlerin öğretim elemanlarına yönelik olarak “Bologna Sürecinde Program Yeterlilikleri ve Ders Kazanımları” konusunda eğitim semineri verilecektir.

Söz konusu seminerlere katılım konusunda gereğini önemle rica ederim.                                                                                                          Prof. Dr. Muharrem CERTEL
                                                                                                                Rektör Yardımcısı


01 Şubat 2012 tarihinde Seminere Katılacak Birimler

1. Tıp Fakültesi     
2. Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
3. Fen Fakültesi    
4. Mühendislik Fakültesi                        
5. Su Ürünleri Fakültesi                        
6. Alanya Mühendislik Fakültesi                
7. Diş Hekimliği Fakültesi


08 Şubat 2012 tarihinde Seminere Katılacak Birimler

1. Ziraat Fakültesi
2.Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

3. Antalya Sağlık Yüksekokulu
4. Antalya Devlet Konservatuarı
5. Yabancı Diller Yüksekokulu
6. Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu


Not:
1. Seminer programına katılan öğretim elemanlarına “Katılım Belgesi” verilecektir.

dosya 

Sayfa Özeti: BS Bilgi Paylaşımı Toplantısı-24 / 26 (Prog.Yeterlilikleri-Ders Kazanımları/01 ve 08 Şubat 2012)

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi