Akdeniz Üniversitesi

YÖK, Ulusal Ajans, MEB, MYK,Bologna Uzmanları Toplantısı (Ankara-8 Mart 2013)

Yükseköğretim Kurulu, Ulusal Ajans, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu temsilcileri ve Bologna Uzmanlarının katılımı ile 8 Mart 2013 tarihinde Ulusal Ajans ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ndeki gelinen aşama, Mesleki ve Teknik Eğitim’de güncel çalışmalar, gelişmelerin bundan sonraki seyri, Erasmus Programı hareketlilik faaliyeti gibi konular toplantının başlıklarıdır.

Ayrıca, Bologna Süreci kapsamında Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumları tarafından ülkemizde yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturma yönünde paydaş kurumların bir araya gelip bilgi paylaşımında bulunulması hedeflenmiştir.

Toplantıya ait sunumlar :

 

Sayfa Özeti: YÖK, Ulusal Ajans, MEB, MYK,Bologna Uzmanları Toplantısı (Ankara-8 Mart 2013)

Anahtar Kelimeler:

Dokümanlar Arşivi