Akdeniz Üniversitesi

Bologna Süreci Uygulama Raporu 2015 Yayınlandı!

Akdeniz Üniversitesinin Değerli Mensupları,

14-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Erivan/Ermenistan’da Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) /Bologna Süreci 2015 Bakanlar Konferansı ve 4. Bologna Politika Forumu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılar sonucunda “Avrupa Yükseköğretim Alanı 2015 Uygulama Raporu” yayınlanmıştır. Konuya ilişkin olarak YÖK tarafından üniversitelere gönderilen üst yazıya http://uio.akdeniz.edu.tr/_dinamik/222/1308.pdf linkinden raporun orijinal versiyonuna ise http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/132824.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Sayfa Özeti: Bologna Süreci Uygulama Raporu 2015 Yayınlandı!

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi