Akdeniz Üniversitesi

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nelerdir?

  • Yeterlilklerin şeffaflığını artırarak akademik ve meslekî tanınmayı kolaylaştırır.
  • Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda Avrupa çapında kabul gören  ortak bir çerçeve sunar.
  • Sahip olunan yeterliliğe ilişkin farklı bir eğitim çerçevesinde de anlaşılabilir bir bilgiye dayalı yargı sunar.
  • Kurumun yurtdışında görünürlüğünü sağlar.
  • Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede istihdam edilebilirliklerini artırır.
  • Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

Sayfa Özeti: Diploma Ekinin yüksek öğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nelerdir?

Anahtar Kelimeler: