Akdeniz Üniversitesi

Diploma Ekinin öğrencilere sağladığı kazanımlar nelerdir?

  • Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
  • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenim süresince edindiği yeterliliklerin tam bir tarifi
  • Öğrencinin başarı ve yetkinliklerinin tarafsız olarak tanımlanması
  • Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı
  • Artan iş bulma olanakları

Sayfa Özeti: Diploma Ekinin öğrenciye sağladığı kazanımlar nelerdir?

Anahtar Kelimeler: