Akdeniz Üniversitesi

Diploma Eki ne için gereklidir?


Tüm dünyada yeni yeterlilikler gelişmekte ve hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler  yeterlilik sistemleri ile eğitim yapılarını sürekli değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareket halindeki yurttaşlar, yeterliliklerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Bugün artık yeterlilklerin tanınmaması ya da  eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal belgeler tek başlarına yeterli bilgi sağlayamadıkları için daha detaylı açıklama sunmaksızın herhangi bir yeterliliğin düzey ve işlevini değerlendirmek son derece güç olmaktadır.

Sayfa Özeti: Diploma Eki ne için gereklidir?

Anahtar Kelimeler: