Akdeniz Üniversitesi

Diploma Eki hangi zorluklara cevaben üretilmiştir?

  • Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
  • Yeterliliklerdeki hızlı değişime yer verir.
  • Hareketliliği kolaylaştırır; yaşamboyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
  • Yeterlilikler hakkında âdil ve güvenilir yargılar sunar.

Sayfa Özeti: Diploma Eki hangi zorluklara cevaben üretilmiştir?

Anahtar Kelimeler: