Akdeniz Üniversitesi

"Diploma Eki (DE) Etiketi Ödülü"

Değerli  Akdeniz Üniversiteliler,

Bologna Koordinatörlüğü tarafından koordine edilen ve üniversitemizin tüm birimlerinde her bir eğitim düzeyinde  (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora)  yürütülen Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamındaki yoğun çalışmaları takiben üniversitemiz 15 Mayıs 2011 tarihinde Diploma Eki Etiketi almak için başvuruda bulunmuştu. Üniversitemiz başvurusu üzerinde yapılan iki aşamalı (Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu) inceleme ve değerlendirmeler sonucu Avrupa Komisyonu tarafından 7 Ekim 2011 tarihinde yapılan açıklama ile 2011-2014 dönemi için üniversitemize 'Diploma Eki Etiketi Ödülü' verildiği ilan edilmiştir. 'Diploma Eki Etiketi Ödülü', 8 Mayıs 2012 tarihinde, Kopenhang (Danimarka)´da düzenlenen törenle üniversitemize takdim edilmiştir.

Akdeniz Üniversitesi, eğitim programları ve kalite geliştirme çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sürdürmeyi, dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemeyi ve  Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda önemli bir aktör olarak rol almayı amaçlamıştır. “Diploma Eki Etiketi Ödülü”ne layık görülmemiz bu yolda önemli aşamalar kaydettiğimizin açık bir kanıtı olmuştur.  Avrupa Komisyonu tarafından verilen Diploma Eki Etiketi Ödülü öğrencilerimizin aldıkları diplomanın AB düzeyinde tanınması anlamına gelmektedir. Diploma Eki Etiketi ile Diploma Ekimizin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen kalite ölçütlerine uygun olduğu belgelenmiş ve bu şekilde üniversitemizin uluslararası tanınırlık oranı bir kat daha artmıştır.

Akdeniz Üniversitesinde, Diploma Eki İngilizce dilinde düzenlenip mezuniyeti takiben her öğrenciye otomatik olarak ücretsiz verilmektedir.

Diploma Eki nedir?

Diploma Eki (DE), uluslararası saydamlığı pekiştirmek ve yeterliliklerin (diplomalar, dereceler, sertifikalar vs.) akademik ve mesleki açıdan tanınmasını sağlamak üzere  yükseköğrenim diplomalarına iliştirilen bir dökümandır.  Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz.  Diploma Ekinin iliştirildiği orjinal diplomada adı bulunan kişinin başarıyla tamamladığı çalışmaların yapısına, düzeyine, kapsamına ve statüsüne ilişkin bilgi sunmak üzere tasarlanmıştır. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir bir yapıdadır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO çalışma grubu tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir.

Diploma Eki sekiz bölümden oluşur:

1. Diploma Ekine hak kazanmış olan kişinin kimliği
2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
6. Ek bilgiler
7. Diploma Ekinin resmî tasdiki
8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Diploma Eki ne değildir?

 • Bir özgeçmiş (CV) değildir.
 • Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.
 • Otomatik olarak akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Ekinin öğrencilere sağladığı kazanımlar nelerdir?

 • Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
 • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenim süresince edindiği yeterliliklerin tam bir tarifi
 • Öğrencinin başarı ve yetkinliklerinin tarafsız olarak tanımlanması
 • Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı
 • Artan iş bulma olanakları

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nelerdir?

 • Yeterlilklerin şeffaflığını artırarak akademik ve meslekî tanınmayı kolaylaştırır.
 • Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda Avrupa çapında kabul gören  ortak bir çerçeve sunar.
 • Sahip olunan yeterliliğe ilişkin farklı bir eğitim çerçevesinde de anlaşılabilir bir bilgiye dayalı yargı sunar.
 • Kurumun yurtdışında görünürlüğünü sağlar.
 • Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede istihdam edilebilirliklerini artırır.
 • Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

Diploma Eki ne için gereklidir?

Tüm dünyada yeni yeterlilikler gelişmekte ve hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler  yeterlilik sistemleri ile eğitim yapılarını sürekli değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareket halindeki yurttaşlar, yeterliliklerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Bugün artık yeterliliklerin tanınmaması ya da  eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orjinal belgeler tek başlarına yeterli bilgi sağlayamadıkları için daha detaylı açıklama sunmaksızın herhangi bir yeterliliğin düzey ve işlevini değerlendirmek son derece güç olmaktadır.

Diploma Eki  hangi zorluklara cevaben üretilmiştir?

 • Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
 • Yeterliliklerdeki hızlı değişime yer verir.
 • Hareketliliği kolaylaştırır; yaşamboyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
 • Yeterlilikler hakkında âdil ve güvenilir yargılar sunar.

Sayfa Özeti: Diploma Eki (DE)

Anahtar Kelimeler: