Akdeniz Üniversitesi

BP Coordination Board Decisions/Minutes of Meeting (24 June 2011)

Akdeniz Üniversitesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BS KOORDİNASYON KURULU

KARARLARI / TOPLANTI TUTANAĞI

Karar No :
2011/23
Tarih :
Saat :
İlgi

24 Haziran 2011
09:00–10:30

Bologna Süreci

Bologna YıldızıBologna Yıldızı

Kararlar / Tutanak:

Bologna Süreci Koordinasyon Kurulu, 24 Haziran 2011 Cuma günü, 09:00-10:30 saatleri arasında, Senato Salonunda Kurul Başkanı Prof. Dr. Muharrem Certel başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda ilk olarak Yrd. Doç. Dr. Barış Günay tarafından sunulan “Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim Uygulamaları Yönergesi” taslağı görüşülmüş ve son şekli verilmiştir. Daha sonra Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi konusu ile Meslek Yüksekokulları Müfredat programlarında Bologna-İKMEP uyumu konusu görüşülmüştür. ToplantıeAkdeniz Öğrenci Otomasyonu ve Bologna Süreci çalışmaları ile ilgili genel bir değerlendirme yapılması ile sona ermiştir.

Bu kapsamda;

1. Kurulda görüşülen “Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim Uygulamaları Yönergesi” taslağının üyelerin önerdiği değişikliklerin yapılması sonrasında Senatoya görüşülmek üzere sunulmasına,

2. Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketlerinin Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmasına ve Yaz Okulu öğrencilerine anket uygulanmasına,

3. Kalite Güvencesi Alt Kurul Başkan Yardımcısı Uzman Cem Sakarya’nın Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketleri ve uygulamadaki sorunlarla ilgili bir raporu Rektörlük Makamına sunulmak üzere Bologna Koordiantörlüğüne sunmasına,

4. PGÖD Komisyonunun Ölçme ve Değerlendirme konusunda önümüzdeki dönem faaliyetlerine ilişkin Raporu 8 Temmuz 2011 tarihli Koordinasyon Kurulu Toplantısında sunmasına,

5. Meslek Yüksekokulları programlarındaki ders kataloglarının MEYOK bünyesinde yapılacak bir toplantı ile kesinleştirilmesine, söz konusu toplantıya Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Burhan Özkan ve MYO Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Topçuoğlu’nun da katılmasına,

6. Meslek Yüksekokullarında aynı programlar için aynı dersler kataloğu oluşturulmasına,

7. Bologna Süreci çalışmaları kapsamında Ders Bilgi Paketlerinin eAkdeniz Öğrenci Otomasyonu sistemine girişlerinin 4 Temmuz 2011 tarihinden itibaren eksiksiz ve sorunsuz olarak yapılması konusunda çalışmaların tamamlanmasına,

8. 1 Eylül 2011 tarihi itibariyle tamamlanacak olan Ders Bilgi Paketi Şablonlarının İngilizceye çevrilmesi işlemlerini her birimin kendi bünyesinde çözmesine ve bununla ilgili olarak üniversite düzeyinde çeviri komisyonu oluşturulmasına gerek olmadığına,

9. Ders Tanıtım Formu (F Tablosu) tamamlanmamış önlisans, lisans ve lisansüstü derslerin tanıtım formlarının hazırlanmasının sağlanması için ilgili Dekanlıklar ve Müdürlüklere üst yazı gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Katılımcılar:

Prof. Dr. Muharrem Certel
Prof. Dr. Burhan Özkan
Prof. Dr. İsmail Üstünel
Prof. Dr. Bülent Topçuoğlu
Doç. Dr. Selçuk Uygun
Yrd. Doç. Dr. Bahattin Özdemir
Yrd. Doç. Dr. Barış Günay
Yrd. Doç. Dr. Sibel Aykın (İzinli)
Öğr. Gör. Serhan Yaylacı (Katılmadı)
Uzm. Emel Kahraman
Uzm. Cem Sakarya

 

 

Page Summary: BP Coordination Board Decisions/Minutes of Meeting (24 June 2011)

Keywords: