Akdeniz Üniversitesi

2011-2013 National Team of Bologna Experts Project

Bologna Süreci uygulamaları ülkemizde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projeleri kapsamında yürütülmektedir. Sürecin Türkiye'de uygulanması hususunda altıncı döneme tekabül eden 2011-2013 Bologna Uzmanları Ulusal Takım Projesi başlamış durumdadır.

Bu proje kapsamında, bir önceki dönemin bir devamı olarak yükseköğretim kurumlarında Bologna Sürecinin uygulanması ve güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır. Bu bağlamda bölgesel yerinde ziyaretler, paydaş toplantıları, semineler, çalıştaylar gerçekleştirecektir.

 

Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU       Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Armağan ERDOĞAN                     Rekabet Kurumu Başkanlığı

Prof. Dr. Fahri YAVUZ                         Atatürk Üniversitesi     

Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE               Ankara Üniversitesi      

Prof. Dr. Gül ÖZTURANLI                   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan MANDAL                   Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE                     İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet DURMAN              Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Metin TOPRAK                     Rekabet Kurumu Başkanlığı

Prof. Dr. Miraç AKÇAY                        Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nebahat SARI                      Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ                    Milli Eğitim Bakanlığı

Öğrenci Ömer Emrullah Egeliği        Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU             Hacettepe Üniversitesi              

Prof. Dr. Süheyda ATALAY                     Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN      Mersin Üniversitesi

Page Summary: 2011-2013 National Team of Bologna Experts Project

Keywords: